BİZ KİMİZ?

Eğitim
2015-2018
Yüksek Lisans
2019-halen
 
Doktora
2010-2014
Lisans
İş Deneyimi
Klinik Psikolog
2021-halen
Öğretim Görevlisi
2021-halen
Klinik Psikolog
2020-2021
2018-2021
Öğretim Görevlisi
2014-2015
Psikolog
İstanbul Üniversitesi, Psikoloji 
Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji 
Işık Üniversitesi, Klinik Psikoloji 
Klinik Psikolog Buket Koçyiğit Ocak
Psiklet Psikoloji Kurucu Ortağı

Klinik Psikolog Buket KOÇYİĞİT OCAK

Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü
Mare Terapi
Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Özel Çocuklarla Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Psiklet Psikoloji kurucu ortağıdır.

Buket Koçyiğit Ocak; Psikoloji lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde, klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesinde tamamlamıştır. Doktora eğitimine Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nde devam etmektedir.

Özel merkezlerin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında ve hastanelerde gönüllü psikolog olarak çalışmış, uzmanlığının ardından Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik çalışmalarına devam etmiştir. Özel Eğitim ve Çocuk Psikolojisi alanlarında verdiği derslere ek olarak, yazılı ve görsel basında uzman kimliği ile yer almıştır. Klinik Psikolog olarak çalıştığı psikolojik danışmanlık merkezlerinde yetişkin danışanlarla bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür. Halen kurucu ortaklığını üstlendiği Psiklet Psikoloji’de Klinik Psikolog olarak çalışmakta ve Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Programı’nda süpervizör olarak eğitim vermektedir.

 

Yetişkin-bireysel terapi seanslarında; BDT (Bilişsel Davranışçı Terapiler), EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) uygulamalarından yararlanmaktadır.

 

TPD ve EMDR Derneği üyesi, TEGV ve LÖSEV gönüllüsüdür.

Eğitim
Yüksek Lisans
2015-2017
Lisans
2011-2014
İş Deneyimi
Klinik Psikolog
2021-halen
Klinik Psikolog
2019-halen
Klinik Psikolog
2018-2019
Uzmanlık Stajı
2016-2017
2013-2014
Psikolog
Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji 
Bishop's University, Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji Bölümleri
Psiklet Psikoloji Kurucu Ortağı
Yüz yüze ve Online Psikoterapi (Türkçe & İngilizce)
Klinik Psikolog Alara CANDAN YAĞCI

Klinik Psikolog Alara CANDAN YAĞCI

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği
Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi
Nuhab Treatment Center, Kanada

Alara Candan Yağcı; Kanada’nın Bishop's Üniversitesinde Psikoloji (Uygulamalı Psikoloji konsantrasyonu ile) lisans programını onur derecesiyle tamamladı. Bu esnada, bir rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak grup terapileri gerçekleştirdi. 

 

Türkiye’ye döndükten sonra Bahçeşehir Üniversitesinde Klinik Psikoloji eğitimini "Doktorlar ve Banka Çalışanlarında: İçsel Denetim Odağının İş Tatmini, Tükenmişlik ve Depresyon İlişkisinde Olası Aracı Etkisi" konulu tezi ile tamamlayarak, uzmanlığa hak kazandı. Uzmanlık stajı kapsamında, Surp Pırgiç Hastanesinde yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapiler uyguladı. Akabinde İstanbul Üniversitesi Çapa Hastanesinde Şükriye Kalem'in koordinatörlüğünde nöropsikoloji alan stajını tamamladı.

 

Klinik Psikolog olarak çalıştığı Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği’nde; ergen ve yetişkinlerle bireysel psikoterapilerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ortak çalışmalar yürütüp çeşitli okullarda hem öğrencilere hem de velilere yönelik söyleşi ve sunumlar gerçekleştirdi. Akabinde, çeşitli psikolojik danışmanlık merkezleri ve online platformlarda yetişkin danışanlara bireysel psikoterapi hizmeti verdi. 

 

Kurucu ortağı olduğu Psiklet Psikoloji’de Klinik Psikolog olarak çalışmakta ve yetişkinlere yönelik bireysel terapi hizmeti vermektedir. Şema Terapi ve EMDR (1.düzey) ekollerinden yararlanmaktadır.