ÇALIŞMA ALANLARI

Bu alanda, uygulanan terapi çeşitleri (Bireysel, Aile & Çift, Çocuk & Ergen ve Grup Terapisi) ile hangi alanlarda hizmet verdiğimizin detaylı bilgileri yer almaktadır.
 

BİREYSEL PSİKOTERAPİ

Bireysel yetişkin psikoterapi terapist ile danışanın birlikte yürüttüğü terapi sürecini ifade eder. Her bir bireyin hayat yolculuğunun farklı olması gibi terapiye başvurma sebebinin ardında yatan sebepte değişkenlik gösterebilir.

 

Danışan kendini daha iyi tanımak, içsel süreçlerini fark etmek, geçmiş yaşanmışlıklarının günümüze yansımasını kavrayabilmek gibi sebeplerle ya da var olan sorunlarıyla kendinin daha fazla başa çıkamadığını hissettiğinde, günlük işlerinin aksadığını, sorunlarının aile, okul, iş gibi alanlara yansıdığını fark ettiğinde de terapi sürecini başlatmak isteyebilir.

 

Bireysel yetişkin psikoterapi danışanların sorunlarıyla baş etmesine, kendinin derin katmanlarını keşfetmesine ve farkındalık kazanmasına, başkalarıyla olan iletişiminin güçlenmesine, duygusal dayanıklılık kazanmasına aracı olan süreç olarak özetlenebilir.

Bireysel Psikoterapi
 

ÇOCUK VE ERGEN TERAPİSİ

Çocukluk ve ergenlik dönemi bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel açıdan gelişimin çok hızlı yaşandığı ve bu hızlı değişime uyum sağlanması gereken bir dönemdir. Bu uyum sağlama sürecinde karşılaşılan bazı zorluklar çocuklar ve ergenlerde duygusal, bilişsel ya da davranışsal açıdan problemler yaşanmasına sebep olabilmektedir.

 

Çocuk- ergen terapisi ile ideal büyüme ve gelişimi sürdürme hedeflenir ve yaşanan problemler aileyi de sürece dahil ederek ele alınır. İlk seanstan itibaren seanslar ebeveynlerin de katılımını içerecek şekilde düzenlenir. Ev ortamının ve ailenin yeniden yapılandırılması terapi sürecinden verim alınmasına önemli bir katkıda sağlamaktadır.

Çocuk ve Ergen Terapisi
 

AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aile terapisi; aile üyelerinin birbirleriyle olan etkileşimlerini, rollerini, sınırlarını inceleyerek sorunlu ilişkilerin geliştirilmesine ve bir dengeye ulaşmasına yardımcı olur. Evlilik, finansal sorunlar, ebeveynlerle çocuklar arasındaki çatışmalar ya da psikolojik bir rahatsızlığın tüm aile üzerindeki etkisi gibi konular başlıca çalışma konularındandır. Aile terapilerinde seanslar genellikle birkaç aile üyesinin bir araya gelmesiyle sürdürülse de bir aile üyesi ile de seans planlanabilir.

Çift terapisi ise; çiftler belli bir süredir devam eden, kendilerinin çözemediği çatışmalar sonucu çift terapisine başvurmaktadırlar. Çift terapisi, çiftler arasında yaşanan sorun ve sıkıntıların ele alındığı, iletişim becerilerinin sağlıklı forma getirildiği, tekrarlayan sorun ve sıkıntılarla baş etme stratejisi geliştirildiği, çatışmaların çözüldüğü bir terapi yöntemidir. Terapi süreci boyunca terapist danışanlara çift ve de bireysel olarak seans yapabilmektedir. Terapide çiftlerin karşılıklı olarak ilişkiden aldıkları doyumun ve yaşam kalitelerinin arttırılması hedeflenir.

Aile ve Çift Terapisi
 

GRUP TERAPİSİ

Grup Terapisi, bir ya da daha fazla klinik psikoloğun önderliğinde yürütülen ve genellikle belirli bir tanıya (depresyon, bağımlılık, yeme bozukluğu, kronik ağrı gibi) ya da belirli bir probleme (öfke, yas, yalnızlık, utangaçlık gibi) odaklanan bir terapi modelidir.

 

Gruplar çoğunlukla 3 ila 15 kişiden oluşur ve haftada bir, 1-3 saat arası sürebilen seanslarda bir araya gelir. Kişiler, uzmanın yönlendirmesi ile yalnızca grup terapisine katılmayı ya da bireysel terapinin yanı sıra grup terapisinden de fayda sağlamayı tercih edebilirler.  

Grup terapisinin belki de en büyük yararı, benzer sorunların başkaları tarafından da yaşandığının anlaşılması için sağladığı zemindir. Bu ortaklık hissi, kişinin kendi sorunlarını farklı bir perspektifle ele almasına yardımcı olur ve bu değişim bazen çözüme yönelik stratejileri de olumlu yönde etkiler.

 

Bireysel terapiden farklı olarak grup terapisinde, grubun sağladığı psikolojik destek de bireylerin problemler ile baş edebilme motivasyonlarını geliştirebilmektedir.

Grup Terapisi
 

HİZMET VERDİĞİMİZ BAŞLICA ALANLAR

Depresyon

Kaygı Bozuklukları

İletişim Problemleri

Uyku Problemi

Fobiler 

Özgüven Eksikliği

Kişilik Bozuklukları

Ağrı Psikolojisi

Obsesif-Kompulsif Bozukluk

Öfke Problemleri

Expat-Göç Psikolojisi

Stres ve Zaman Yönetimi

Yeme Bozuklukları

Kariyer Planlama

İngilizce Terapi

Travma & Kayıp ve Yas Süreçleri