Psiklet Psikoloji uzmanlarının uyguladığı psikolojik testler aşağıda açıklamaları ile birlikte listelenmiştir.

Rorschach Testi

Rorschach Testi her biri birbirinden farklı 10 karttan oluşan projektif bir testtir. Kartlar mürekkep lekelerinden oluştuğundan bilinen diğer adı ile Mürekkep Lekeleri testidir. Kartlar gösterildiğinde, kartların danışanda ne/neler çağrıştırdığı anlatılması istenir. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir süre sınırlaması da yoktur. Kartlar terapist ile danışan arasında köprü görevi görür. Danışanın iç dünyası, içsel yaşantıları, algılayış biçimi, hayal dünyası ve nasıl anlam oluşturduğu gibi bilgileri anlamayı kolaylaştırır. Test herkese aynı şekilde uygulanır. 7 yaşından itibaren herkese uygulanabilir. Fakat çocuk, ergen ve yetişkin grupları farklı değerlendirmelere alınır. Bu sebeple, alanında uzman kişilerin uygulaması gereklidir.
rorschach testi

Tematik Algı Testi

Tematik Algı Testi (TAT) tıpkı Rorschach Testi gibi projektif bir testtir. Rorschach Testine tamamlayıcı görev görebileceği gibi ayrıca da kullanılabilir. Rorschach Testinin soyut mürekkep lekelerinin aksine her bir karttaki resim somut ve anlaşılırdır. Kendini ifade etmekte zorlanan danışanların iç dünyasının keşfedilmesinde aracı rolü görür. Danışanların kişilerarası ilişki dinamikleri, evlilik ve aile ilişkileri, baş etme mekanizmaları, sorunları nasıl ele aldığı gibi konular hakkında ipuçları verir.

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-4)

WISC-4; 6 yaş 0 ay-16 yaş 11 ay yaşlarındaki çocuklar için tasarlanmış en kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. Türkiye’de zeka testinin en güncel versiyonu bu testtir. Test “Sözel Kavrama”, “Algısal Akıl Yürütme”, “Çalışma Belleği”, ve “İşlemleme Hızı” beceri gruplarını ölçen 10 alt test, 5 tane de yedek test barındırmaktadır. Testin uygulanması ortalama 90 dakika sürmektedir. Testin zeka seviyesini belirlemesinin yanı sıra, çocukta öğrenme, anlama ve algılama güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, uyum problemleri gibi konularda ipucu sağlar. Ayrıca çocuğun yetenekleri ve de zayıf alanları da yine WISC-4 ile raporlanır. 

Alanda bilinen bir diğer zeka testi olan WISC-R testi 1974 yılının Türkiye normlarına göre hazırlandığından günümüzde artık geçerliliğini yitirmiştir. Eğer çocuğa önce WISC-R uygulanmışsa, WISC-4’ün uygulanabilmesi için 4 ay süre geçmesi yeterlidir. WISC-4’ün tekrar uygulanabilmesi için ise aradan 1 yılın geçmesi gerekir.

Goodenough Harris İnsan Çiz Testi

wechsler çocuklar için zeka ölçeği

4-14 yaş arası çocuklara uygulanabilen bir zekâ testidir. Çocuktan bir insan resmi çizmesi istenir ve resim; ögelerin çiziliş sırası, resmin sayfadaki konumu, silip yeniden yapılan ögeler, ihmal edilen ya da abartılan ögeler gibi kriterlere bakılarak puanlanır. Ancak değerlendirmenin önemli bir parçasını da testi yapan uzmanın gözlem ve çocuğa yönelttiği sorular oluşturur. Tüm bu değerlendirme ile birlikte çocuğun zekâ puanının hesaplanması mümkün olur.

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

5 yaş 6 ay ila 10 yaş 11 aylık çocuklara uygulanan görsel-motor algı testidir. Uzman tarafından çocuğa sırayla gösterilen 9 figürün mümkün olan en iyi şekilde boş bir kağıda kopya edilmesi istenir. Sonuçlar, resmin doğruluğu ile rotasyon, simetri, tekrar gibi kriterler açısından puanlanır.

Luisa Duss Psikanalitik Öykü Tamamlama Testi

Bender Gestalt görsel motor algılama testi

Çocukların içsel dünyalarındaki çatışma ya da olayları daha iyi kavrayabilmek amacıyla uygulanan projektif bir testtir. Uzman tarafından çocuğun kişiliği ya da yaşadığı soruna özel olarak seçilmiş yarım bırakılan hikâyenin, çocuk tarafından tamamlanması istenir. Burada amaç, çocuğun hikâyedeki başkarakterle kendini özdeşleştirerek, bilinçdışı durumları ya da sorunları ilgili daha fazla bilgiyi açığa çıkarmasıdır.

Porteus Labirentleri Zekâ Testi

Özellikle planlama yeteneğinin ölçümüne odaklanan ve 7-14 yaş arası çocuklara uygulanabilen bir zekâ testidir. Test git gide zorlaşan 12 adet labirent çizimini içerir ve çocuktan kalemi başlangıç noktasına koyarak labirentten çıkana kadar çizgi çizmeye devam etmesi istenir. Çocuğun, labirentin sınırlarını belirten çizgilerin üstünden çizgi çizmesi veya testi yarım bırakması halinde yardım edilir ya da tekrar şansı verilir. Çocuk, üst üste 2 denemede başarısız olduğunda test durdurulur.

Kent E.G.Y Testi

Bilgi ve akıl yürütme soruları ile sözel performansı ölçen bir zeka testidir. 6-14 yaş arası çocuklara uygulanır ve çocuğun kendisine yöneltilen 10 sorudan oluşan toplam puanına göre değerlendirme yapılır.

Catel 2A Zeka Testi

4 alt testten oluşan ve yalnızca görsel ögeler içeren bu test, performansa dayalı bir zeka testidir. 7 yaş 6 ay ila 14 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bu test tamamen görsel olması dolayısıyla tüm kültürlerde kullanılabilmektedir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Çocuğun gelişimsel açıdan okul için yeterli olgunluğa ulaşıp ulaşmadığını ölçen bu test; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme şeklinde sıralanabilecek 6 alt testten oluşur. Test, 5 yaş 6 ay ila 6 yaşındaki çocuklara bir uzman tarafından uygulanmaktadır.

metropolitan okul olgunluğu testi

Amerikan Psikiyatri Derneği Hiperaktivite Ölçeği

Çocuğun ebeveyni ve/veya sınıf öğretmenine yöneltilecek 20 soruyu içermektedir. ‘Evet’ cevabının fazla olması çocuğun hiperaktivite tanısını alma ihtimalini arttırmaktadır ancak burada uzmanın gözlemleri ve değerlendirmeleri tanı açısından esastır.